Върни се горе

Лични данни

Образование

  • Диплома „Стопанско управление“, ПУ „Паисий Хилендарски“, Пловдив

Трудов стаж

  • „Министерство на здравеопазването“ – Парламентарен секретар 
  • ПП Демократи за силна България – Експерт ВО (юли 2012 г. – ноември2014 г.)

Езикови умения

  • Майчин език - български език
  • Други езици - английски език