Върни се горе

Лични данни

Образование

  • Диплома „Журналистика“, "Факултет по журналистика и масова комуникация" към СУ „Св. Климент Охридски“, София
  • Диплома магистър „Здравен мениджмънт и обществено здраве“, "Факултет по обществено здраве" към  „Медицински университет“, София
  • Диплома магистър „Реклама и публични комуникации“, "Факултет по журналистика и масова комуникация" към СУ „Св. Климент Охридски“, София

Трудов стаж

  • „Министерство на здравеопазването“ – Съветник към кабинета на министъра на здравеопазването (медийна политика) (август 2014 г. – май 2016 г.)
  • „Стандарт Нюз“ АД – Мениджър кампании (март 2014 г. – август 2014 г.)
  • „РП ПР Консултинг“ ЕООД – Управител и едноличен собственик на капитала (февруари 2012 г. – август 2014 г.)
  • „Стандарт Нюз“ АД – Завеждащ отдел „Проекти и обществени поръчки“ (септември 2012 г. – март 2014 г.)
  • „Стандарт Нюз“ ЕАД – Журналист с ресор „Здравеопазване“ (декември 2009 г. – септември 2012 г.)

Езикови умения

  • Майчин език - български език
  • Други езици - английски език