Върни се горе

Елена Маркова

Email: emarkova@mh.government.bg

 

Дата на раждане: 23.03.1964 г.

През 1982 г. завършва Руската езикова гимназия в гр. Русе.

През 1997 г. завършва специалност „Право“ в Юридическия факултет на Русенски университет „Ангел Кънчев“.

През 2000 г. получава диплома от Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, за придобита професионална квалификация „Специалист по международно търговско право и международен бизнес“.

В периода 1982 г. – 1985 г. работи като уредник на Музея на младежкото революционно дело в гр. Русе.

От 1998 до 1999 е стажант юрист в Русенски окръжен съд.

В периода 1999 г. – 2007 г. е асистент-преподавател по международно публично право в Юридическия факултет на Русенски университет.

От 1999 г. до 2010 г. е вписана в Адвокатска колегия – Русе адвокат, като се занимава основно с административно и гражданско право (търговско, вещно и облигационно право).

В периода 2005 г. – 2009 г. е юридически съветник на министъра на културата на Р България.

От 2009 г. до 2010 г. работи като юридически съветник на министъра на отбраната на Р България.

От 2010 г. до 2013 г. е директор на Дирекция „Правно нормативна дейност“ в Министерство на отбраната.

В периода август 2013 г. – август 2014 г. е главен юрисконсулт в администрацията на Президента на Р България.

От август 2014 г. до февруари 2015 г. е юридически съветник на министъра на отбраната.

През февруари 2015 г. е назначена на длъжността заместник-изпълнителен директор на Агенция по вписванията.

През месец март същата година заема поста изпълнителен директор на Агенция по вписванията, като тази длъжност изпълнява до 17 май 2017 г.

На 29.06.2017 г. е назначена на длъжността главен секретар на Министерство на здравеопазването.