Върни се горе

главен секретар на министерство на здравеопазването

Проф. Красимир Борисов Гигов

Дата на раждане: 25.07.1943 г.

Emailkgigov@mh.government.bg

Завършва медицина в Медицинска академия, София през 1969 г. и Стопанско управление/здравен мениджмънт във ВУЗ “Асен Златаров”, Бургас през 2002 г.

 

През 1974 г. придобива специалност „Организация на МЗС“ (медицина на катастрофите) в МУ София. През 1988 г. придобива специалност „Военна токсикология“  в МУ София.

 

Специализации и професионални квалификации:

1992 г. Международно хуманитарно право при въоръжени конфликти, Женева; Здравеопазването в условията на пазарна икономика, София;

1993 г. Действия при ядрени инциденти, Гърция; Организация на медицинското осигуряване при екстремни ситуации, Сан Марино;

1995 г. Курс за международни инспектори за спазване на Конвенцията за забрана на химическото оръжие, Париж;

1996 г. Превенция на технологичните рискове, Париж;

2003 г. Акредитация на лечебните заведения, София.

 

През 1985 г. защитава научна степен доктор по медицина, през 1989 г.  му е присъдено научно звание доцент, през 2016 г. – професор.

 

От 1970 г. до  1976 г. е началник на Военно-медицинска служба към ВБШСИ, както и старши преподавател; ординатор във вътрешно отделение на Военна болница, Русе;

В периода 1976 г. – 1997 г. последователно работи във Военномедицинска академия, София като преподавател, началник на катедра “Медицина на катастрофите”, зам.-началник на ВМА и началник направление “Военно здравеопазване”;

В периода1981 г. – 1983 г. е преподавател във Военномедицинската бригада в Алжир;

От 1997 г. до 2000 г. е представител на “Експомед” ЕАД в Тунис, а в последствие – до 2003 г. е изпълнителен директор на фирмата;

През 2003 г. е  генерален директор на Български Червен кръст.

В периода 2003 г. – 2009 г.  заема длъжността Главен секретар на Министерство на здравеопазването. По същото време е старши национален представител на България в  JMC – Смесен медицински комитет на НАТО;

През 2009 г. е директор на Националния медицински координационен център;

В периода 2010 г. – 2011 г. заема поста Главен секретар на БЧК;

От 2012 г. до началото на 2018 г. е Генерален директор на БЧК;

На 2 януари 2018 г. е назначен за Главен секретар на Министерство на здравеопазването.

 

Председател е на Националното научното-медицинско дружество по „Mедицина на катастрофите”, почетен член е на Американската асоциация за действия при екстремни ситуации; членува в световното и европейско дружество по медицина на катастрофите.

Активен член на Нюйоркската академия от 1996 година.

От 2003 г. до 2010 г. представлява МЗ в JMC – Смесен медицински комитет на НАТО.