Върни се горе

Лични данни

 • Дата на раждане: 28.12.1952 г.
 • Семейно положение: Женен, един син

Образование

 • 2014 - Свидетелство за професионална квалификация Терапевтична афереза, Мед. Университет, София.
 • 2013 - Лиценз за Еферентна терапия (плазмафереза), Университет Санк Петербург, Русия.
 • 2012 - Научна длъжност „ПРОФЕСОР” в Медицински Университет, София.
 • 1994 - Научно звание “ДОЦЕНТ”. 
 • 1985 - Научна степен “ДОКТОР”
 • 1999 - Специалност по „Социална медицина и здравен менижмънт”.
 • 1998 - Специалност по Управление на Трансплантацията (Transplant Procurement Management - TPM) Post – Graduate Diploma. University Barcelona, Spain.
 • 1980 - Специалност по „Анестезиология, реанимация и интензивно лечение”. 
 • 1976 - Лекар. Диплома Мед. Академия, София

Професионален опит

 • 2010 -   2014 - Началник на Интензивно неврологично отделение и Медицина на съня. УМБАЛ Царица Йоанна – ИСУЛ  ЕАД, София                    
 • 2005 - 2009 - Експерт към Комисия по здравеопазване в 40-то Народно събрание
 • 2001 - 2005 - Народен представител в 39-то НС. Член на Комисия по здравеопазване, Зам. Председател на Парламентарна група.  
 • 1991 – 2001 - Изпълнителен директор на УМБАЛ “Царица Иоанна ИСУЛ” ЕАД
 • 1980 -  1991 - Асистент до Гл. асистент в МА-София
 • 1977 – 1980 - Ординатор в ОАРИЛ на Окръжна болница – Ямбол.

Членство в професионални и научни организации

 • 2010 - Член на General Medical Council, UK  - лицензиран анестезиолог
 • 2009 - Член на Борда на Дружеството на Анестезиолозите на България.
 • 1999 - Член на ЕТСО – European Transplant Coordinators Organization
 • 1995 - Член  на  Български Лекарски Съюз   

Монографии и публикации

Участва в написването на 12 монографии, учебници и ръководства за студенти и лекари, както и един научно-учебен филм. Има признати 1 патент и 4 разионализации отнасящи се до нови методи и продукти в медицината. Участва в 92 научни статии публикувани в български и международни научни списания. Взел участие в 47 научни съобщения представени в България и чужбина на конгреси и симпозиуми. Поканен лектор по Терапевтична афереза (плазмафереза)  в Университета Сан Себастиан, Испания през 2013 г.

Участие в държавни комисии

 • Член на Комисията получаване на специалност Анестезиология и интензивно лечение.
 • Председател на комисията за високоспециализирана медицинска дейност Терапевтична афереза

Езикови умения

 • Майчин език - български
 • Английски - работно ниво
 • Немски - работно ниво
 • Руски - работно ниво