Върни се горе

Висшият съвет по фармация се създава към министъра на здравеопазването като консултативен орган, който обсъжда и дава становища по:

  • Основните насоки и приоритети в областта на фармацията
  • Етични проблеми на фармацията
  • Проекти на нормативни актове, свързани с фармацията
  • Научните приоритети в областта на фармацията
  • Програми за организиране на обществени образователни кампании в областта на лекарствените продукти

 

Състав

Съставът на съвета включва петима представители, определени от министъра на здравеопазването, петима представители на Българския фармацевтичен съюз, двама представители на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и по един представител на фармацевтичните факултети на медицинските висши училища. Министърът на здравеопазването е председател на съвета без право на глас.

Председател

Кирил Ананиев - Министър на здравеопазването

Секретар
Маг. фарм. Милена Генешка  – Министерство на здравеопазването
Членове  
Д-р Бойко Пенков Заместник-министър на здравеопазването
Маг. фарм. Розалина Кулаксъзова Изпълнителна агенция по лекарствата
Христина Гетова Министерство на здравеопазването
Маг. фарм. Венда Зидарова Министерство на здравеопазването
Маг. фарм. Орлин Недев Министерство на здравеопазването
Проф. Николай Ламбов ФФ-Медицински университет, София
Проф. Данка Обрешкова ФФ-Медицински университет, Пловдив
Проф. Диана Иванова, ДБН ФФ-Медицински университет, Варна
Проф. Илко Гетов  Български фармацевтичен съюз
Маг. фарм. Димитрия Стайкова Български фармацевтичен съюз
Маг. фарм. Цветанка Вълчанова Български фармацевтичен съюз
Маг. фарм. Мирослав Ненчев Български фармацевтичен съюз
Маг. фарм. Венелин Сапунаров Български фармацевтичен съюз
Маг. фарм. Милена Цонева Национална здравноосигурителна каса
Д-р Галя Кондева Национална здравноосигурителна каса

Заповед № РД-02-136/10.07.2018 г.
PDF файл, 956,9 KB, качен на 30.07.2018

pdf document

Заповед № РД-02-128/29.06.2018 г.
PDF файл, 605,2 KB, качен на 30.07.2018

pdf document

Заповед № РД-02-235/21.12.2017 г.
PDF файл, 1,1 MB, качен на 28.12.2017

pdf document

Заповед № РД-02-70/02.06.2017 г.
PDF файл, 22,2 KB, качен на 26.06.2017

pdf document

Заповед № РД-02-29/09.03.2017 г.
PDF файл, 30,0 KB, качен на 15.03.2017

pdf document

Заповед № РД-02-20/17.02.2017 г.
PDF файл, 61,4 KB, качен на 02.03.2017

pdf document

Заповед № РД-02-301/17.12.2015 г.
PDF файл, 83,0 KB, качен на 21.12.2015

pdf document