Върни се горе

Функции:

1. Определя и координира националната политика в областта на наркотичните вещества и прекурсорите, като приема национална стратегия за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества и срещу незаконния трафик с наркотични вещества и прекурсори за срок пет години.

2. Приема национални програми за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества и срещу незаконния трафик с наркотични вещества и прекурсори.

3. Предлага на министъра на финансите проектобюджет за провеждане на националната политика в тази област.

4. Предлага на МС проекти на нормативни актове, свързани с наркотичните вещества и прекурсорите.

5. Дава мнение по проектите за сключване или за присъединяване към международни договори.

6. Дава становища за участието на Република България в международни програми, насочени срещу разпространението, злоупотребата и незаконния трафик с наркотични вещества и прекурсори и контролира изпълнението им.

7. Определя и утвърждава националните координатори по международни програми и проекти в областта на наркотичните вещества;

8. Събира, съхранява, анализира и разпространява информация от министерства и други ведомства, от съветите по наркотични вещества към съответните общини и от юридическите лица с нестопанска цел, която е необходима за определянето, осъществяването и координирането на националната политика в областта на наркотичните вещества и прекурсорите.

9. Ежегодно приема отчетите за дейността на Областните съвети по наркотични вещества в общините, чиито административни центрове са центрове на области.

 

Структура и членове

Председател/и

Кирил Ананиев, министър на здравеопазването

 

Заместник – председател/и

Главен комисар Ивайло Иванов, Главен секретар на МВР.

Проф. Николай Проданов, заместник – министър на правосъдието.

Недялко Недялков, заместник – председател на Държавна агенция „Национална сигурност“

 

Членове:

Гълъб Донев, секретар по социални политики и здравеопазване на Президента

Румен Петров, представител на Върховен касационен съд

Румяна Папазова, представител на Върховен административен съд,

Любомир Божков, представител на Върховна касационна прокуратура

Валентин Вълчев, представител на Национална следствена служба

Росица Велкова – Желева, Заместник – министър на финансите

Таня Михайлова, заместник – министър на образованието и науката

Юрий Щерк, заместник – министър на външните работи

Ангел Попов, заместник – министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Лъчезар Борисов, заместник – министър на икономиката

Анатолий Величков, заместник – министър на отбраната

Чавдар Маринов, заместник – министър на земеделието, храните и горите

Султанка Петрова, заместник – министър на труда и социалната политика

Доц. Стоян Андонов, заместник – министър на младежта и спорта

Георги Костов, Директор на дирекция „Митници“

Главен комисар Христо Терзийски, директор на Главна дирекция „Национална полиция“, МВР

Главен комисар Ивайло Спиридонов, директор на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, МВР

Мариела Личева, Заместник – председател на Държавна агенция за закрила на детето

Богдан Кирилов, м. ф. , Изпълнителен директор на ИАЛ

Д-р Пламен Попов, директор на Национален център по наркомании

Александър Панайотов, директор на дирекция „Национален фокусен център по наркотици и наркомании“ към Националния център по наркомании

Константин Томанов, секретар на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

Секретар на НСНВ

Славейка Николова - главен експерт в отдел „ПЗ“

 

Венда Зидарова – Национален координатор в областта по намаляване на търсенето на наркотици

 

Г-н Цветан Панков –Национален координатор в областта по намаляване на предлагането на наркотици

 

Годишен доклад на НСНВ за 2016 г.
PDF файл, 2,0 MB, качен на 01.03.2019

pdf document

Европейски годишен доклад за 2014 г.
PDF файл, 2,0 MB, качен на 01.03.2019

pdf document

Годишен доклад на НСНВ за 2013 г.
PDF файл, 2,7 MB, качен на 01.03.2019

pdf document

Годишен доклад на НСНВ за 2012 г.
PDF файл, 2,1 MB, качен на 01.03.2019

pdf document

Европейски годишен доклад за 2011 г.
PDF файл, 5,2 MB, качен на 01.03.2019

pdf document

Годишен доклад на НСНВ за 2010 г.
PDF файл, 1,0 MB, качен на 01.03.2019

pdf document

Годишен доклад на НСНВ за 2009 г.
PDF файл, 1,4 MB, качен на 01.03.2019

pdf document

Годишен доклад на НСНВ за 2008 г.
PDF файл, 3,1 MB, качен на 01.03.2019

pdf document

Годишен доклад на НСНВ за 2006 г.
PDF файл, 1,3 MB, качен на 01.03.2019

pdf document

Годишен доклад на НСНВ за 2017 г.
PDF файл, 2,0 MB, качен на 01.03.2019

pdf document