Върни се горе

Уведомително писмо № УДО-С-44/25.07.2018 г. - до г-н Микола Терновой

Уведомително писмо № ЛД-00-7/31.08.2018 г.

Уведомително писмо № ЛД-00-7/31.08.2018 г.
PDF файл, 1,6 MB, качен на 25.10.2018

pdf document

Уведомително писмо № УДО-К-55/29.05.2018 г. - до г-жа Даниела Павлов чрез Мите Павлов

Уведомително писмо № УДО-К-118/15.12.2017 г. до г-жа Вейдже Авдиу чрез адв. Гергана Кадънкова

Уведомително писмо № УДО-К-111/23.01.2018 г. до г-н Александър Гарбуз чрез г-н Иван Карансов

Уведомително писмо № УДО-К-65/15.01.2018 до г-н Владимир Михайловски

Решение № КП-59/25.07.2017 г.

Решение № КП-59/25.07.2017 г.
PDF файл, 4,4 MB, качен на 26.01.2018

pdf document

Решение № КП-40/02.06.2017 г.

Решение № КП-40/02.06.2017 г.
PDF файл, 7,6 MB, качен на 26.01.2018

pdf document

Уведомително писмо № УДО-00-119/29.11.2017 г. до г-жа Ирен Катринец

Уведомително писмо № ДИК-00-1/29.11.2017 г. до г-жа Виктория Иванова чрез г-жа Бонка Атанасова