Върни се горе

„Услуги по почистване за 2021 г., щадящи околната среда за нуждите на Министерството на здравеопазването” по Рамково споразумение № СПОР-28 от 21.12.2017 г.

Публикувано в АОП под № 00210-2017-0009

Покана № 04-20-209-08.12.2020 г.
pdf файл, 408,4 KB, качен на 08.12.2020

pdf document

Техническа спецификация
pdf файл, 278,4 KB, качен на 08.12.2020

pdf document

Списък на продуктите за почистване
docx файл, 29,4 KB, качен на 08.12.2020

docx document

Списък на обектите на МЗ
xlsx файл, 24,1 KB, качен на 08.12.2020

xlsx document

Проект на договор
docx файл, 46,6 KB, качен на 08.12.2020

docx document

Декларация за срок на валидност на офертите
docx файл, 13,1 KB, качен на 08.12.2020

docx document

Декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗОП
docx файл, 14,3 KB, качен на 08.12.2020

docx document

еЕЕДОП
zip файл, 85,7 KB, качен на 08.12.2020

zip document