Върни се горе

„Услуги по почистване, щадящи околната среда за нуждите на Министерството на здравеопазването“ по Рамково споразумение № СПОР -28 от 21.12.2017 г.

Покана № 04-20-83 от 12.04.2019 г.
pdf файл, 288,5 KB, качен на 12.04.2019

pdf document

Списък на обектите на МЗ
pdf файл, 1,3 MB, качен на 12.04.2019

pdf document

Техническа спецификация
pdf файл, 282,6 KB, качен на 12.04.2019

pdf document

еЕЕДОП
zip файл, 83,0 KB, качен на 12.04.2019

zip document

Декларация по чл.47, ал.3 от ЗОП
docx файл, 14,2 KB, качен на 12.04.2019

docx document

Проект на договор
docx файл, 48,0 KB, качен на 12.04.2019

docx document

Протокол № 1
pdf файл, 381,3 KB, качен на 24.04.2019

pdf document