Върни се горе

  • Справка за извършено плащане

    • Обновено

Рамково споразумение № СПОР-48/04.11.2014 г.

Доставка на горива за нуждите на Министерство на здравеопазването – Централно управление

Покана за подаване на оферта
pdf файл, 193,1 KB, качен на 08.12.2014

pdf document

Образец на оферта
doc файл, 53,0 KB, качен на 08.12.2014

doc document

Образец на ценова оферта
doc файл, 44,0 KB, качен на 08.12.2014

doc document

Проект на договор
doc файл, 114,5 KB, качен на 08.12.2014

doc document

Справка за изпълнение на договор 21.05.2015 г.
pdf файл, 16,6 KB, качен на 21.05.2015

pdf document