Върни се горе

  • Справка за извършено плащане

    • Обновено

Рамково споразумение № СПОР-45/14.10.2014 г.

"Доставка на пликове и бланки"

Образец на оферта
doc файл, 52,0 KB, качен на 01.04.2015

doc document

Oбразец на Количествено - стойностна сметка
xlsx файл, 11,8 KB, качен на 01.04.2015

xlsx document

Проект на договор
doc файл, 113,5 KB, качен на 01.04.2015

doc document

Договор
pdf файл, 4,0 MB, качен на 09.07.2015

pdf document

Приложение№1
pdf файл, 2,7 MB, качен на 09.07.2015

pdf document

Приложение №2
pdf файл, 3,1 MB, качен на 09.07.2015

pdf document