Върни се горе

  • Договор

    • Обновено

    Договор
    pdf файл, 826,8 KB, качен на 27.01.2015

    pdf document

Рамково споразумение № СПОР-42/07.10.2014 г.

„Доставка на нерециклирана копирна хартия” за нуждите на Министерството на здравеопазването
 00210-2014-0005

Покана за допълнение на оферта
pdf файл, 132,6 KB, качен на 13.12.2014

pdf document

Спецификация
xls файл, 33,5 KB, качен на 13.12.2014

xls document

Количествено-стойностна сметка
xlsx файл, 19,8 KB, качен на 13.12.2014

xlsx document

Информация за изпълнен договор
pdf файл, 303,3 KB, качен на 23.02.2016

pdf document