Върни се горе

Рамково споразумение № С- 12

Покана
pdf файл, 1010,7 KB, качен на 03.09.2013

pdf document

Приложение № 1-1 Описание на сгради на МЗ
pdf файл, 696,9 KB, качен на 03.09.2013

pdf document

Приложение № 1-2 Технически изисквания
pdf файл, 360,0 KB, качен на 03.09.2013

pdf document

Приложение №1 Техническа спецификация
pdf файл, 612,7 KB, качен на 03.09.2013

pdf document

Приложение №2 - Oбразец на оферта
doc файл, 58,5 KB, качен на 03.09.2013

doc document

Приложение №3 - Образец на ценова оферта
doc файл, 104,0 KB, качен на 03.09.2013

doc document

Приложение №4 - Проект на договор
doc файл, 134,5 KB, качен на 03.09.2013

doc document