Върни се горе

Рамково споразумение № СПОР 48/30.12.2016 г.

Обявена в АОП Централен орган за покупки към Министерство на финансите /МФ/  под № 00210-2016-0009