Върни се горе

  • Протокол № 1 от работата на комисията

    • Обновено

    Протокол № 1
    pdf файл, 323,8 KB, качен на 12.03.2020

    pdf document

„Осигуряване на устни преводи (симултанен и консекутивен ) за 2020 г. за нуждите на Министерството на здравеопазването“ по Рамково споразумение СПОР № 2 от 14.02.2018 г.

Публикувано в АОП под № 00210-2017-0007

Покана № 04-20-187 от 28.02.2020 г.
pdf файл, 293,9 KB, качен на 28.02.2020

pdf document

Проект на договор
docx файл, 56,6 KB, качен на 28.02.2020

docx document

еЕЕДОП
zip файл, 84,9 KB, качен на 28.02.2020

zip document

Техническа спецификация на възложителя
pdf файл, 152,3 KB, качен на 28.02.2020

pdf document

Декларация за съгласие с проекта на договор
docx файл, 14,5 KB, качен на 28.02.2020

docx document

Декларация по чл.47, ал.3 от ЗОП
docx файл, 13,4 KB, качен на 28.02.2020

docx document