Върни се горе

"Осигуряване на самолетни билети за 2021 г. за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина", за нуждите на Министерството на здравеопазването по Рамково споразумение СПОР № 29 от 22.11.2019 г.

Публикувано в АОП под № 00210-2018-0005
 

Покана № 26-00-150 от 13.01.2021 г.
pdf файл, 309,5 KB, качен на 14.01.2021

pdf document

Проект на договор
doc файл, 187,0 KB, качен на 14.01.2021

doc document

еЕЕДОП
zip файл, 89,3 KB, качен на 14.01.2021

zip document

Декларация за срок на валидност на офертата
docx файл, 14,4 KB, качен на 14.01.2021

docx document

Декларация по чл.47, ал.3 от ЗОП
docx файл, 13,4 KB, качен на 14.01.2021

docx document