Върни се горе

„Осигуряване на писмени преводи за нуждите на Програма „Подобряване устойчивостта на Националната програма по туберкулоза” към Министерството на здравеопазването по Рамково споразумение СПОР № 3 от 14.02.2018 г.

Покана № 26-00-1367 от 20.07.2018 г.
pdf файл, 1,6 MB, качен на 20.07.2018

pdf document

Проект на договор
docx файл, 52,8 KB, качен на 20.07.2018

docx document

ЕЕДОП-образец
docx файл, 95,3 KB, качен на 20.07.2018

docx document

Техническа спецификация на възложителя
pdf файл, 829,5 KB, качен на 20.07.2018

pdf document

Декларация за срока на валидност на оферата
docx файл, 13,3 KB, качен на 20.07.2018

docx document

Декларация по чл.47, ал.3 от ЗОП
docx файл, 13,0 KB, качен на 20.07.2018

docx document

Протокол № 1 от работата на комисията
pdf файл, 3,1 MB, качен на 10.08.2018

pdf document