Върни се горе

„Осигуряване на писмени преводи за 2020 г. за нуждите на Министерството на здравеопазването“ по Рамково споразумение СПОР № 3 от 14.02.2018 г.

Публикувано в АОП под № 00210-2017-0007

Покана № 26-00-411 от 28.02.2020 г.
pdf файл, 291,4 KB, качен на 28.02.2020

pdf document

Проект на договор
docx файл, 54,9 KB, качен на 28.02.2020

docx document

Техническа спецификация на възложителя
pdf файл, 169,7 KB, качен на 28.02.2020

pdf document

Декларация по чл.47, ал.3 от ЗОП
docx файл, 13,4 KB, качен на 28.02.2020

docx document