Върни се горе

„Доставка на преносими компютри за нуждите на Министерството на здравеопазването и второстепенните разпоредители с бюджет за изпълнение на функциите по здравен контрол” по Рамково споразумение № СПОР-24 от 20.11.2019 г.

Публикувано в АОП под № 00210-2019-0004

Покана № 26-00-2717 от 30.09.2020 г.
pdf файл, 255,1 KB, качен на 01.10.2020

pdf document

еЕЕДОП
zip файл, 88,3 KB, качен на 01.10.2020

zip document

Техническа спецификация на възложителя
pdf файл, 666,2 KB, качен на 01.10.2020

pdf document

Техническо предложение
docx файл, 23,5 KB, качен на 01.10.2020

docx document

Проект на договор
docx файл, 47,8 KB, качен на 01.10.2020

docx document