Върни се горе

„Доставка на нерециклирана копирна хартия за 2021 г. за нуждите на Министерството на здравеопазването” по Рамково споразумение СПОР № 9 от 08.06.2020 г.

Публикувано в АОП под № 00210-2019-0027

Покана № 26-00-886 от 17.03.2021 г.
pdf файл, 350,4 KB, качен на 17.03.2021

pdf document

Проект на договор
docx файл, 46,5 KB, качен на 17.03.2021

docx document

еЕЕДОП
zip файл, 88,1 KB, качен на 17.03.2021

zip document

Декларация за срок на валидност на офертата
docx файл, 13,1 KB, качен на 17.03.2021

docx document

Протокол № 1 от работата на комисията
pdf файл, 295,2 KB, качен на 14.04.2021

pdf document