Върни се горе

 • Сключен договор въз основа на рамково споразумение

  • Обновено

  Договор № РД-11-50/22.02.2017 г.
  pdf файл, 3,8 MB, качен на 27.02.2017

  pdf document
 • Протокол от работата на комисията и решение за избор на изпълнител

  • Обновено

  Протокол
  pdf файл, 232,7 KB, качен на 14.12.2016

  pdf document

  Решение
  pdf файл, 74,9 KB, качен на 14.12.2016

  pdf document

„Доставка на нерециклирана копирна хартия по СПОР № 427 от 26.10.2015 г.“

Покана № 26-00-2076
pdf файл, 204,1 KB, качен на 04.11.2016

pdf document

Списък на документите (образец)
doc файл, 36,5 KB, качен на 04.11.2016

doc document

Образец на оферта
doc файл, 52,5 KB, качен на 04.11.2016

doc document

Проект на договор
doc файл, 110,0 KB, качен на 04.11.2016

doc document

Количествено стойностна сметка
xlsx файл, 12,1 KB, качен на 04.11.2016

xlsx document