Върни се горе

„Доставка на компютърни конфигурации от тип КПУ-1.4. (All-in-one)” за нуждите на Министерството на здравеопазването и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра“ по Рамково споразумение № СПОР-2 от 10.03.2020 г.

Публикувано в АОП под №00210-2019-0004

Покана № 26-00-2867 от 14.10.2020 г.
pdf файл, 385,2 KB, качен на 14.10.2020

pdf document

еЕЕДОП
zip файл, 87,0 KB, качен на 14.10.2020

zip document

Техническа спецификация на възложителя
pdf файл, 676,0 KB, качен на 14.10.2020

pdf document

Техническо предложение-участници
docx файл, 24,9 KB, качен на 14.10.2020

docx document

Таблица - разпределение-КК
xlsx файл, 14,7 KB, качен на 14.10.2020

xlsx document

Проект на договор
docx файл, 50,4 KB, качен на 14.10.2020

docx document