Върни се горе

„Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерството на здравеопазването” по Рамково споразумение СПОР № 4 от 09.03.2018 г.

Покана № 26-00-972 от 17.05.2018 г.
pdf файл, 297,5 KB, качен на 17.05.2018

pdf document

Проект на договор
docx файл, 47,9 KB, качен на 17.05.2018

docx document

Образец на ЕЕДОП
doc файл, 261,5 KB, качен на 17.05.2018

doc document

Протокол № 1 от работата на комисията
pdf файл, 2,1 MB, качен на 13.06.2018

pdf document