Върни се горе

„Доставка и монтаж на офис-мебели и столове за нуждите на Министерството на здравеопазването” по Рамково споразумение СПОР № 7 от 15.03.2018 г.

Покана № 26-00-1479 от 09.08.2018 г.
pdf файл, 340,1 KB, качен на 09.08.2018

pdf document

Техническа спефикация
pdf файл, 1,5 MB, качен на 09.08.2018

pdf document

Образец на техническо предложение
docx файл, 14,6 KB, качен на 09.08.2018

docx document

Проект на договор
docx файл, 49,8 KB, качен на 09.08.2018

docx document

образец на ЕЕДОП
doc файл, 261,5 KB, качен на 09.08.2018

doc document