Върни се горе

„Доставка и монтаж на мека мебел за офиси за 2020 г. за нуждите на Министерството на здравеопазването” по Рамково споразумение СПОР-9 от 15.03.2018 г.

Публикувано в АОП под № 00210-2017-0013