Върни се горе

Спиране на процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Сключване на Рамкови споразумения за периода от датата на сключването им до 31.12.2024 г., чрез Електронната система за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република България"

До всички заинтеросовани лица
pdf файл, 1,7 MB, качен на 10.08.2022

pdf document

До лечебните заведения
pdf файл, 2,7 MB, качен на 10.08.2022

pdf document