Върни се горе

 • Разяснение № 7

  • Обновено

  Разяснение № 7
  pdf файл, 111,8 KB, качен на 06.11.2017

  pdf document
 • Разяснение № 6

  • Обновено

  Разяснение № 6
  pdf файл, 257,6 KB, качен на 30.10.2017

  pdf document
 • Разяснение № 5

  • Обновено

  Разяснение №5
  pdf файл, 1,0 MB, качен на 27.12.2016

  pdf document
 • Разяснение № 4

  • Обновено

  Разяснение № 4
  pdf файл, 1,5 MB, качен на 27.12.2016

  pdf document
 • Разяснение № 3

  • Обновено

  Разяснения № 3
  pdf файл, 70,0 KB, качен на 21.12.2016

  pdf document
 • Разяснение № 2

  • Обновено

  Разяснение № 2
  pdf файл, 180,3 KB, качен на 20.12.2016

  pdf document
 • Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

  • Обновено

  Решение № РД-11-431/16.12.2016 г.
  pdf файл, 1,8 MB, качен на 19.12.2016

  pdf document
 • Разяснение № 1

  • Обновено

  Разяснение № 1
  pdf файл, 146,1 KB, качен на 16.12.2016

  pdf document

„Сключване на Рамкови споразумения от Централния орган за покупки в сектор „Здравеопазване“, чрез Електронната система за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република България“

УИН към РОП 00080-2016-0028

Достъп до Електронната система с електронен подпис за регистрация и за регистрирани потребители https://cop.mh.government.bg/

Достъп до Електронната система нерегистрирани потребители http://cop.mh.government.bg/

Решение за откриване на процедурата
pdf файл, 206,2 KB, качен на 02.12.2016

pdf document

Обявление за поръчка
pdf файл, 1,2 MB, качен на 02.12.2016

pdf document

Документация за участие
pdf файл, 2,1 MB, качен на 02.12.2016

pdf document

Ръководство за потребителите (търговци)
pdf файл, 4,7 MB, качен на 02.12.2016

pdf document

Образци на документи
docx файл, 53,8 KB, качен на 02.12.2016

docx document

Проект на рамково споразумение
docx файл, 36,5 KB, качен на 02.12.2016

docx document

Проект на договор
docx файл, 32,9 KB, качен на 02.12.2016

docx document