Върни се горе

  • Протокол № 1

    • Обновено

    Протокол №1
    pdf файл, 8,4 MB, качен на 05.08.2020

    pdf document

Лекарствени продукти от анатомо-терап. група N “Нервна система”, анатомо-терап. група R “Дихателна система”, анатомо-терап. група P “Антипаразитни продукти, инсектициди и репеленти”, анатомо-терап. група S “Сензорни органи”, анатомо-терап. група V “Разни”

УИН в РОП 00080-2020-0010

Техническата спецификация на обществената поръчка достъпна с КЕП

Техническата спецификация на обществената поръчка достъпна от нерегистрирани потребители

Обявление за поръчка
pdf файл, 5,4 MB, качен на 15.06.2020

pdf document

Документация за поръчка
pdf файл, 797,5 KB, качен на 17.06.2020

pdf document

еЕЕДОП
zip файл, 85,0 KB, качен на 17.06.2020

zip document

Проек на рамково споразумение
docx файл, 37,3 KB, качен на 17.06.2020

docx document

Проект на договор
docx файл, 34,5 KB, качен на 17.06.2020

docx document

Ръководство на потребителя
pdf файл, 1,1 MB, качен на 17.06.2020

pdf document