Върни се горе

  • Разяснение № 1

    • Обновено

    Разяснение № 1
    pdf файл, 3,3 MB, качен на 22.05.2020

    pdf document

Лекарствени продукти от анатомо-терапевтича група B "Кръв и кръвотворни органи" и анатомо-терапевтича група L "Антинеопластични и имуномодулиращи средства".

 УИН в РОП 00080-2020-0004

Техническа спецификация на обществената поръчка в Електронната система с КЕП

Техническа спецификация на обществената поръчка в Електронната система за нерегистрирани в системата потребители.

 

Обявление за поръчка
pdf файл, 4,3 MB, качен на 11.05.2020

pdf document

Документация за обществена поръчка
pdf файл, 17,7 MB, качен на 13.05.2020

pdf document

еЕЕДОП
zip файл, 84,4 KB, качен на 13.05.2020

zip document

Проект на рамково споразумение
docx файл, 37,3 KB, качен на 13.05.2020

docx document

Проект на конкретен договор
docx файл, 34,5 KB, качен на 13.05.2020

docx document