Върни се горе

 • Решение за изменение на Решение № РД-11-87/26.02.2020 г. на основание чл. 22, ал. 8 от ЗОП

  • Обновено

  Решение № РД-11-108/09.03.2020 г.
  pdf файл, 5,5 MB, качен на 10.03.2020

  pdf document
 • Протокол № 1

  • Обновено

  Протокол № 1
  pdf файл, 10,0 MB, качен на 20.11.2019

  pdf document

"Сключване на Рамкови споразумения за периода 01.01.2020 до 31.12.2021 г. чрез Електронната система за закупуване на противотуморни лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република България"

Публикувано в АОП под № 00080-2019-0022

За регистрация и за регистрирани потребители: https://cop.mh.government.bg/

За нерегистрирани потребители: http://cop.mh.government.bg/

Решение № РД-11-342 от 03.09.2019г.
pdf файл, 3,7 MB, качен на 09.09.2019

pdf document

Обявление
pdf файл, 680,7 KB, качен на 09.09.2019

pdf document

Документация
pdf файл, 763,6 KB, качен на 09.09.2019

pdf document

Проект на рамково споразумение
docx файл, 37,7 KB, качен на 09.09.2019

docx document

Проект на договор
docx файл, 34,6 KB, качен на 09.09.2019

docx document

Ръководство на потребителя
pdf файл, 1,1 MB, качен на 09.09.2019

pdf document

еЕЕДОП
zip файл, 84,7 KB, качен на 09.09.2019

zip document