Върни се горе

Окончателно произнасяне на Върховния административен съд за прекратяване на обществената поръчка с предмет: „Сключване на Рамкови споразумения за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2023 г., чрез Електронната система за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република България“.