Върни се горе

  • Разяснения

    • Обновено

    Разяснение №1
    pdf файл, 322,8 KB, качен на 10.09.2016

    pdf document

Закупуване на три броя компютърни томографи

Публикувано в АОП под №00080-2016-0021

Решение №РД-11-283 от 22.08.2016 г.
tif файл, 116,3 KB, качен на 24.08.2016

tif document

Обявление
tif файл, 550,4 KB, качен на 24.08.2016

tif document

Документация
pdf файл, 612,5 KB, качен на 24.08.2016

pdf document

Образци на документи
docx файл, 87,1 KB, качен на 24.08.2016

docx document