Върни се горе

  • Разяснение № 3

    • Обновено

    Разяснение № 3
    pdf файл, 80,0 KB, качен на 19.09.2016

    pdf document

„Закупуване на оборудване по предварително дефиниран проект №4 „Подобрено качество на пренаталната диагностика и неонаталните грижи“ по Програма БГ 07 „Инициативи за обществено здраве“ /с 2 обособени позиции/

Публикувано в АОП под № 00080-2016-0020

Решение № РД-11-284 от 22.08.2016 г.
pdf файл, 99,0 KB, качен на 24.08.2016

pdf document

Обявление
pdf файл, 363,4 KB, качен на 24.08.2016

pdf document

Образци на документи
doc файл, 518,0 KB, качен на 24.08.2016

doc document

Документация
pdf файл, 1000,6 KB, качен на 24.08.2016

pdf document