Върни се горе

 • Решение за удължаване на срока за подаване на оферти, в частта на обособена позиция № 2

  • Обновено

  Решение № РД-11-195 от 31.05.2016 г.
  pdf файл, 273,4 KB, качен на 31.05.2016

  pdf document
 • Разяснение № 5

  • Обновено

  Разяснение № 5
  pdf файл, 45,6 KB, качен на 05.04.2016

  pdf document
 • Разяснение № 4

  • Обновено

  Разяснение № 4
  pdf файл, 61,7 KB, качен на 01.04.2016

  pdf document
 • Разяснение№ 3

  • Обновено

  Разяснение № 3
  pdf файл, 115,4 KB, качен на 11.03.2016

  pdf document
 • Разяснение № 2

  • Обновено

  Разяснение № 2
  pdf файл, 119,9 KB, качен на 08.03.2016

  pdf document
 • Разяснение № 1

  • Обновено

  Разяснение № 1
  pdf файл, 179,6 KB, качен на 29.02.2016

  pdf document

„Закупуване на оборудване по предварително дефиниран проект №4 „Подобрено качество на пренаталната диагностика и неонаталните грижи“ по Програма БГ 07 „Инициативи за обществено здраве“ по 7 самостоятелно обособени позиции.

Уникален номер в РОП 00080-2016-0005

Решение за откриване на процедура
pdf файл, 151,4 KB, качен на 16.02.2016

pdf document

Обявление за поръчка
pdf файл, 826,5 KB, качен на 16.02.2016

pdf document

Документация за участие
pdf файл, 1,4 MB, качен на 16.02.2016

pdf document

Образци на документи
docx файл, 164,1 KB, качен на 16.02.2016

docx document