Върни се горе

 за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени

Документация
pdf файл, 4,9 MB, качен на 05.10.2011

pdf document

Обявление
pdf файл, 3,0 MB, качен на 05.10.2011

pdf document

Решение
pdf файл, 790,1 KB, качен на 05.10.2011

pdf document