Върни се горе

  • Протокол №1 от работата на комисията, в частта по обособени позиции №5, 6, 7, 8 и 10

    • Обновено

    Протокол №1 от 15.05.2018 г.
    pdf файл, 1,2 MB, качен на 15.05.2018

    pdf document

Закупуване на лабораторно оборудване в изпълнение на Проект BG16M1OP002-1.011-0001 „Подобряване мониторинга на качеството на питейните води“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”

Публикувано в АОП под №00080-2017-0011

Решение за откриване
pdf файл, 2,1 MB, качен на 03.08.2017

pdf document

Обявление за поръчка
pdf файл, 10,8 MB, качен на 03.08.2017

pdf document

Документация за участие
pdf файл, 24,1 MB, качен на 03.08.2017

pdf document

Образци на документи
docx файл, 73,1 KB, качен на 03.08.2017

docx document

Проект на договор
doc файл, 166,5 KB, качен на 03.08.2017

doc document

Таблица за съответствие
docx файл, 74,1 KB, качен на 03.08.2017

docx document