Върни се горе

Водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадните води за обекти на МЗ

Публикувано в РОП с УИН 00080-2018-0028

Проект на договор
doc файл, 103,5 KB, качен на 18.12.2018

doc document

Приложение № 1 към проекта на договор
doc файл, 36,5 KB, качен на 18.12.2018

doc document

Решение за откриване на процедура
pdf файл, 2,3 MB, качен на 18.12.2018

pdf document