Върни се горе

  • Разяснение №1

    • Обновено

    Разяснение №1
    pdf файл, 67,1 KB, качен на 12.01.2015

    pdf document

Доставка на високоенергиен медицински линеен ускорител за нуждите на УМБАЛ “Царица Йоанна - ИСУЛ” ЕАД

Част от Средносрочна рамкова инвестиционна програма (СРИП), финансирана по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г.

Публикувано в АОП с 00080-2014-0051

Обявление
pdf файл, 894,4 KB, качен на 05.01.2015

pdf document

Решение за откриване №РД-11-641
pdf файл, 171,5 KB, качен на 05.01.2015

pdf document

Документация
pdf файл, 1,5 MB, качен на 05.01.2015

pdf document

Образци
doc файл, 885,5 KB, качен на 05.01.2015

doc document