Върни се горе

Създаване и реализиране на комуникационна стратегия,информиране и публичност по проект „ПОСОКА:семейство”BG051PO001-5.2.10-0001

Създаване и реализиране на комуникационна стратегия,информиране и публичност по проект „ПОСОКА:семейство”BG051PO001-5.2.10-0001, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”,Приоритетна ос 5„Социално включване и насърчаване на социалната икономика”

Обявление
pdf файл, 730,3 KB, качен на 24.03.2014

pdf document

Решение
pdf файл, 178,6 KB, качен на 24.03.2014

pdf document

Документация
doc файл, 625,0 KB, качен на 24.03.2014

doc document

Съобщение
pdf файл, 34,8 KB, качен на 24.03.2014

pdf document