Върни се горе

 • Решение за класиране № РД-11-63 от 27.02.2017 г. и протокол по Рамково споразумение № РД-11-231/11.05.2015 г.

  • Обновено

  Решение № РД-11-63 от 27.02.2017 г.
  pdf файл, 120,9 KB, качен на 27.02.2017

  pdf document

  Протокол
  pdf файл, 428,3 KB, качен на 27.02.2017

  pdf document
 • Решение за класиране № РД-11-62 от 27.02.2017 г. и протокол по Рамково споразумение № РД-11-230/11.05.2015 г.

  • Обновено

  Решение № РД-11-62 от 27.02.2017 г.
  pdf файл, 120,7 KB, качен на 27.02.2017

  pdf document

  Протокол
  pdf файл, 420,6 KB, качен на 27.02.2017

  pdf document
 • Решение за класиране № РД-11-61 от 27.02.2017 г. и протокол по Рамково споразумение № РД-11-229/11.05.2015 г.

  • Обновено

  Решение № РД-11-61 от 27.02.2017 г.
  pdf файл, 120,1 KB, качен на 27.02.2017

  pdf document

  Протокол
  pdf файл, 418,6 KB, качен на 27.02.2017

  pdf document
 • Решение за класиране № РД-11-60 от 27.02.2017 г. и протокол по Рамково споразумение № РД-11-228/11.05.2015 г.

  • Обновено

  Решение № РД-11-60 от 27.02.2017 г.
  pdf файл, 122,6 KB, качен на 27.02.2017

  pdf document

  Протокол
  pdf файл, 328,6 KB, качен на 27.02.2017

  pdf document
 • Решение за класиране и протокол по Рамково споразумение № РД-11-228/11.05.2015 г.

  • Обновено

  Решение № РД-11-133/05.04.2016 г.
  pdf файл, 57,3 KB, качен на 05.04.2016

  pdf document

  Протокол
  pdf файл, 110,3 KB, качен на 05.04.2016

  pdf document
 • Решение за класиране и протокол по Рамково споразумение № РД-11-230/11.05.2015 г.

  • Обновено

  Решение № РД-11-132/05.04.2016 г.
  pdf файл, 55,6 KB, качен на 05.04.2016

  pdf document

  Протокол
  pdf файл, 119,6 KB, качен на 05.04.2016

  pdf document
 • Решение за класиране и протокол по Рамково споразумение № РД-11-231/11.05.2015 г.

  • Обновено

  Решение №РД-11-131/05.04.2016 г.
  pdf файл, 54,5 KB, качен на 05.04.2016

  pdf document

  Протокол
  pdf файл, 118,8 KB, качен на 05.04.2016

  pdf document
 • Решение за класиране и протокол по Рамково споразумение № РД-11-229/11.05.2015 г.

  • Обновено

  Решение № РД-11-130/05.04.2016 г.
  pdf файл, 55,4 KB, качен на 05.04.2016

  pdf document

  Протокол
  pdf файл, 117,2 KB, качен на 05.04.2016

  pdf document
 • плащане по договор РД 11-232

  • Обновено

 • Разяснения по Покани за подаване на оферти по Рамкови споразумения /2016 г./

  • Обновено

  Разяснение №1
  pdf файл, 829,8 KB, качен на 11.03.2016

  pdf document
 • Справка за извършено плащане

  • Обновено

  ГЛАКСО СМИТ КЛАЙН
  pdf файл, 181,6 KB, качен на 03.12.2015

  pdf document
 • Протокол №1

  • Обновено

  Протокол №1
  pdf файл, 201,8 KB, качен на 05.03.2015

  pdf document
 • Разяснение №3

  • Обновено

  Разяснение №3
  pdf файл, 101,7 KB, качен на 05.02.2015

  pdf document
 • Разяснение №2

  • Обновено

  Разяснение №2
  pdf файл, 270,4 KB, качен на 26.01.2015

  pdf document
 • Разяснение №1

  • Обновено

  Разяснение №1
  pdf файл, 131,6 KB, качен на 22.01.2015

  pdf document

Сключване на рамково споразумение за доставка на ваксини за задължителни и целеви имунизации и реимунизации, биопродукти за извършване на постекспозиционна профилактика за съответните години през срока на действие на споразумението по обособени позиции

Публикувано в АОП с №00080-2014-0050

Обявление
pdf файл, 1,5 MB, качен на 30.12.2014

pdf document

Решение за откриване
pdf файл, 171,4 KB, качен на 30.12.2014

pdf document

Документация
pdf файл, 1,6 MB, качен на 30.12.2014

pdf document

Образци
docx файл, 105,6 KB, качен на 30.12.2014

docx document

Проект на договор
pdf файл, 323,7 KB, качен на 30.12.2014

pdf document

Проект на Рамково споразумение
pdf файл, 238,9 KB, качен на 30.12.2014

pdf document

Справка за върнати гаранции 29.05.2015
pdf файл, 16,3 KB, качен на 29.05.2015

pdf document