Върни се горе

  • Протокол № 1

    • Обновено

    Протокол № 1
    pdf файл, 3,2 MB, качен на 18.11.2014

    pdf document

Осигуряване на публичност по проект BG051PO001-6.2.18-0001„Нови възможности за лекарите в България“

Осъществявани с финансовата подкрепа на Оперативна програма„Развитие на човешките ресурси”,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Обявление
pdf файл, 10,1 MB, качен на 29.09.2014

pdf document

Решение
pdf файл, 184,7 KB, качен на 29.09.2014

pdf document

Документация
doc файл, 484,0 KB, качен на 29.09.2014

doc document