Върни се горе

  • Разяснение № 1

    • Обновено

    Разяснение № 1
    pdf файл, 1,3 MB, качен на 12.01.2017

    pdf document

„Провеждане на обучение в областта на феталната морфология“ в изпълнение на предварително дефиниран проект №4 „Подобрено качество на пренаталната диагностика и неонаталните грижи“, финансиран по Програма БГ 07 „Инициативи за обществено здраве“

Публикувано в АОП под № 00080-2016-0030

Обявление за поръчка
pdf файл, 762,5 KB, качен на 19.12.2016

pdf document

Документация
pdf файл, 27,6 MB, качен на 19.12.2016

pdf document

Образци на документи
doc файл, 369,0 KB, качен на 19.12.2016

doc document