Върни се горе

Методика за оценка на предложенията
файл, 282,1 KB, качен на 15.12.2010

 document

Указания за изготвяне на офертата
файл, 315,2 KB, качен на 15.12.2010

 document

Документация
файл, 865,3 KB, качен на 15.12.2010

 document

Проект на договор
файл, 120,0 KB, качен на 15.12.2010

 document

Техническа спецификация
файл, 564,0 KB, качен на 15.12.2010

 document

Предлагана цена
файл, 68,5 KB, качен на 15.12.2010

 document

Оферта
файл, 70,5 KB, качен на 15.12.2010

 document

Образец на декларация /2/
файл, 93,5 KB, качен на 15.12.2010

 document

Образец на декларация
файл, 93,0 KB, качен на 15.12.2010

 document

Сведения за участника
файл, 64,5 KB, качен на 15.12.2010

 document

Обявление
pdf файл, 6,4 MB, качен на 15.12.2010

pdf document

Решение
pdf файл, 1,2 MB, качен на 15.12.2010

pdf document