Върни се горе

Отговор 2
pdf файл, 448,7 KB, качен на 25.06.2012

pdf document

Отговор 1
pdf файл, 644,6 KB, качен на 25.06.2012

pdf document

Декларация 4
файл, 33,5 KB, качен на 08.06.2012

 document

Декларация 3
файл, 31,5 KB, качен на 08.06.2012

 document

Спецификация бланки
файл, 42,5 KB, качен на 08.06.2012

 document

Технически условия и предмет на поръчката
doc файл, 41,5 KB, качен на 08.06.2012

doc document

Спецификация формуляри
файл, 28,5 KB, качен на 08.06.2012

 document

Решение
pdf файл, 1,6 MB, качен на 08.06.2012

pdf document

Обявление
pdf файл, 4,7 MB, качен на 08.06.2012

pdf document

Приложение 8 - Сведения за участника
файл, 31,5 KB, качен на 08.06.2012

 document

Приложение 7 - Проект на договор
файл, 70,0 KB, качен на 08.06.2012

 document

Приложение 6 - Предлагана цена
файл, 33,0 KB, качен на 08.06.2012

 document

Приложение 5 - Декларация 4
файл, 33,5 KB, качен на 08.06.2012

 document

ПРиложение 3 - Оферта
файл, 38,5 KB, качен на 08.06.2012

 document

Декларация 2
файл, 32,5 KB, качен на 08.06.2012

 document

Декларация 1
файл, 34,0 KB, качен на 08.06.2012

 document