Върни се горе

  • Протокол № 1

    • Обновено

    Протокол № 1
    pdf файл, 510,1 KB, качен на 25.04.2019

    pdf document

Осигуряване на логистика (пътни, нощувки, хранене, трансфери в гр. София, кафе-паузи) по време на обучение в рамките на Проект BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния” по ОП РЧР 2014-2020

Публикувано в АОП под № 00080-2019-0003

Обявление
pdf файл, 408,6 KB, качен на 11.02.2019

pdf document

Документация
pdf файл, 1,6 MB, качен на 13.02.2019

pdf document

Образци на документи
docx файл, 551,7 KB, качен на 13.02.2019

docx document

Проект на договор
docx файл, 562,2 KB, качен на 13.02.2019

docx document

еЕЕДОП
zip файл, 89,9 KB, качен на 13.02.2019

zip document

Решение № РД-11-49 от 08.02.2019г.
pdf файл, 257,2 KB, качен на 11.02.2019

pdf document