Върни се горе

 • Протокол № 1

  • Обновено

  Протокол № 1
  pdf файл, 481,6 KB, качен на 12.09.2019

  pdf document
 • Разяснения

  • Обновено

  Разяснение № 1
  pdf файл, 152,2 KB, качен на 26.08.2019

  pdf document

„Осигуряване на логистика (пътни, нощувки, хранене, трансфери в гр. София, кафе-паузи) по време на обучение в рамките на Проект BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния” по ОП РЧР 2014-2020“ по прекратена процедура

Публикувано в АОП под № 00080-2019-0018

Решение № РД-11-309 от 14.08.2019г.
pdf файл, 252,8 KB, качен на 19.08.2019

pdf document

Обявление
pdf файл, 446,5 KB, качен на 19.08.2019

pdf document

Документация
pdf файл, 1,9 MB, качен на 19.08.2019

pdf document

Образци
docx файл, 551,3 KB, качен на 19.08.2019

docx document

Проект на договор
docx файл, 563,1 KB, качен на 19.08.2019

docx document

еЕЕДОП
zip файл, 88,8 KB, качен на 19.08.2019

zip document