Върни се горе

 предоставящи обучение по специалността "Медицина на специалисти за лечение и грижи за хората, живеещи с ХИВ/СПИН /ХЖХС/ и намаляване на стигмата и дискриминацията на ХЖХС от медицинския персонал

Приложение 11
файл, 36,5 KB, качен на 20.07.2012

 document

Приложение 10
файл, 28,5 KB, качен на 20.07.2012

 document

Приложение 9
файл, 61,5 KB, качен на 20.07.2012

 document

Приложение 8
файл, 34,0 KB, качен на 20.07.2012

 document

Приложение 7
файл, 35,0 KB, качен на 20.07.2012

 document

Приложение 6
файл, 72,0 KB, качен на 20.07.2012

 document

Приложение 5
файл, 54,0 KB, качен на 20.07.2012

 document

Приложение 4
файл, 62,5 KB, качен на 20.07.2012

 document

Приложение 3
файл, 63,5 KB, качен на 20.07.2012

 document

Приложение 2
файл, 62,5 KB, качен на 20.07.2012

 document

Приложение 1
файл, 63,5 KB, качен на 20.07.2012

 document

Декларация
файл, 31,5 KB, качен на 20.07.2012

 document

Решение
pdf файл, 797,2 KB, качен на 20.07.2012

pdf document

Обявление
pdf файл, 2,4 MB, качен на 20.07.2012

pdf document