Върни се горе

 • Договор

  • Обновено

  Договор
  pdf файл, 3,7 MB, качен на 09.10.2014

  pdf document

  Ценово
  pdf файл, 901,7 KB, качен на 09.10.2014

  pdf document

  Техническо
  pdf файл, 13,2 MB, качен на 09.10.2014

  pdf document

Организиране и провеждане на обучения на персонал на новоразкрити услуги по проект BG051РО001-5.2.10-0001-С0001 „ПОСОКА:семейство”

Финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г.

Обявление
pdf файл, 753,2 KB, качен на 24.06.2014

pdf document

Решение
pdf файл, 177,0 KB, качен на 24.06.2014

pdf document

Документация
docx файл, 705,3 KB, качен на 24.06.2014

docx document

Разяснение №1
pdf файл, 759,1 KB, качен на 18.07.2014

pdf document

Разяснение №2
pdf файл, 52,8 KB, качен на 21.07.2014

pdf document

Разяснение №3
pdf файл, 55,9 KB, качен на 24.07.2014

pdf document