Върни се горе

Обучение на 462 лекари и медицински специалисти от спешните отделения на 33 лечебни заведения в изпълнение на проект BG051РО001-6.02.02 “ПУЛСС-Практически увод в лечението на спешните състояния” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Обявление
pdf файл, 813,2 KB, качен на 30.04.2014

pdf document

Решение
pdf файл, 187,7 KB, качен на 30.04.2014

pdf document

Документация
pdf файл, 2,8 MB, качен на 30.04.2014

pdf document