Върни се горе

  • Разяснение

    • Обновено

    Разяснение
    pdf файл, 348,7 KB, качен на 15.08.2014

    pdf document

Доставка на медицинско оборудване за лечебните заведения, включени в Средносрочната рамкова инвестиционна програма (СРИП) на Министерство на здравеопазването, финасирана по ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г.

Обявление
pdf файл, 975,3 KB, качен на 06.08.2014

pdf document

Решение
pdf файл, 174,3 KB, качен на 06.08.2014

pdf document

Документация
pdf файл, 844,5 KB, качен на 06.08.2014

pdf document

Образци
doc файл, 787,5 KB, качен на 06.08.2014

doc document