Върни се горе

 • плащане по договор РД 11-433

  • Обновено

 • Протокол №2

  • Обновено

  Протокол №2.pdf
  pdf файл, 10,4 MB, качен на 30.06.2015

  pdf document
 • Протокол №1

  • Обновено

  Протокол №1.pdf
  pdf файл, 7,9 MB, качен на 11.06.2015

  pdf document
 • Разяснение №3

  • Обновено

  Разяснение №3
  pdf файл, 2,0 MB, качен на 28.04.2015

  pdf document
 • Разяснение №2

  • Обновено

  Разяснение №2
  pdf файл, 254,0 KB, качен на 24.04.2015

  pdf document
 • Разяснение №1

  • Обновено

  Разяснение №1
  pdf файл, 206,6 KB, качен на 18.03.2015

  pdf document

Доставка на медицинско оборудване и апаратура, по проекти част от Средносрочна рамкова инвестиционна програма (СРИП), финансирана по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 - 2013 г.

Публикувано в АОП с №00080-2015-0010

Обявление
pdf файл, 1,1 MB, качен на 17.03.2015

pdf document

Решение
pdf файл, 177,6 KB, качен на 17.03.2015

pdf document

Предварителен контрол по чл.19, ал. 2, т. 22 от ЗОП
19-00080-2015-0010 файл, 163,7 KB, качен на 17.03.2015

19-00080-2015-0010 document

Документация
doc файл, 2,4 MB, качен на 17.03.2015

doc document

Справка за извършено плащане м. 12.2015 СРИП
pdf файл, 200,2 KB, качен на 13.01.2016

pdf document